Rynek przeglądarek internetowych właściwie od kilku lat się nie zmienia. Na pierwszym miejscu

jako najpopularniejsza przeglądarka jest Google Chrome, która co miesiąc odnotowuje większe

udziały w rynku, zyskując tym samym znaczącą przewagę nad rywalami.

W styczniu 2016 przeglądarka internetowa Chrome zyskała 54,2% udziału w globalnym rynku.

Warto dodać, że miesiąc wcześniej procent ten wynosił 53,56. Dla porównania Internet Explorer to

zaledwie 14,61% udziału, a Mozilla Firefox 14,62.

Dlaczego przeglądarka Chrome jest tak popularna?

Na sławę Chrome wpłynęło wiele czynników. Jeśli mielibyśmy wskazać te najważniejsze, to

oczywiście wszystko związane jest z tym, jak się ją obsługuje i jakie doświadczenia z nią mają sami

użytkownicy.

Pierwszą rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest szybkość działania. Surfowanie w internecie

poprzez przeglądarkę Chrome jest bardzo przyjemne, z powodzeniem szybko przechodzi się z karty

na kartę, tworzy zakładki

Drugą rzeczą jest czytelne menu i intuicyjna obsługa. Wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy, jak

Ulubione czy zapisane linki, są łatwo odnajdywalne. Elementy menu znajdują się w miejscach, o

których sam użytkownik pomyślałby, że znajdzie je właśnie tam. Jest więc czytelnie i logicznie.

Trzecia rzecz to bardzo mała awaryjność, właściwie, opierając się na własnych doświadczeniach,

możemy napisać nawet: bezawaryjność. Przeglądarka się nie zawiesza, nie otwiera nagle tysiąca

zakładek, czy nie zwraca komunikatów o błędzie w najmniej oczekiwanych momentach. Właściwie

od momentu zainstalowania działa niezwykle bezproblemowo, nawet po zainstalowaniu własnych

dedykowanych dodatków.

Czwarta rzecz, mająca duże znaczenie, jest oczywiście bezpieczeństwo. Przeglądarka Chrome od

momentu samej instalacji ma już wbudowane mechanizmy chroniące komputer i użytkownika

przed działaniem cyberprzestępców czy złośliwego oprogramowania. Uruchamiane są również

automatyczne aktualizacje, które zwiększają tylko zabezpieczenia przeglądarki pod kątem

najbardziej aktualnych niebezpieczeństw.

0 comments

Leave a reply